FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odčítanie

odčítanie

- aritmetická operácia alebo počtový výkon.

Číslo, od ktorého sa pri odčítaní odčíta, voláme menšenec.

Číslo, ktoré sa pri odčítaní odčíta od menšenca, voláme menšiteľ.

Výsledkom odčítania je rodiel.

------------
odčítanie>