FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Obyčaj

obyčaj

- (častým opakovaním) ustálený spôsob konania , zvyk, návyk ( L208;463).