FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Operácia s matematickými objektami

operácia s matematickými objektami

- je zloľka alebo prvok matematickej činnosti; čiastkový úkon, ktorý vykonáva matematik na základe vlastných schopností, zručnosti a pomocou nástrojov, strojov a automatov; matematická operácia , napr. aritmetická operácia.