FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Otázka filozofická základná

otázka filozofická základná = základná otázka filozofie

- najdôležitejšia, hlavná alebo podstatná otázka, chápaná podľa kontextu filozofém, v ktorých sa formuluje; napr. v marxizme sa formuluje ako otázka vzťahu vedomia k bytiu, duchovného k materiálnemu.