FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

R: Zoznam hesiel

r
rabbi
rabbúni
rabín
rabín - odkazy
rabulistický
racionalita
racionalita (filozofia novoveká)
racionalita (materializmus dialektický)
racionalita (novopozitivizmus)
racionalita (Popper, K. R.)
racionalita (Weber, M.)
racionalita - názory na ňu
racionalita - odkazy
racionalizácia
racionalizmus
racionalizmus absolútny
racionalizmus kritický
racionalizmus kritický (Hartl, P.)
racionalizmus kritický - názory naň
racionalizmus kritický - odkazy
racionalizmus kritický - predstavitelia
racionalizmus kritický - významové útvary
racionalizmus novoveký
racionalizmus novoveký - odkazy
racionalizmus novoveký - predstavitelia
racionalizmus novoveký - významové útvary
racionalizmus novoveký - zoznam vplyvov
racionalizmus (Lemckeová, M.)
racionalizmus - názory naň
racionalizmus - odkazy
racionalizmus - predstavitelia
racionalizmus - významové útvary
racionálnosť (historicko-sociologické koncepcie)-E
racionálny
rád
rad čísiel
rád nemeckých rytierov
rád rytiersky
rád rytiersky - odkazy
rád rytiewrsky - zoznam
rad (Ordo)
rad (sled, ...)
rád - odkazy
rád žobravý
rad
rad (matematika)
rad - názory naň
rad - odkazy
Rada Európy
rada kráľovská
Rádhakrišnan, S.
radiálny
radián
radikál
radikalizácia
radikalizmus
radikalizovanie
radikálny
rádioastronómia
rádiofyzika
rádiometria
rádionuklid
rádionuklid - odkazy
rádiotechnika
rádioterapia
Radiščev, A. N.
Radlinský, A.
Rádl, E.
Rádl, E. - odkazy
Rádl, E. - významové útvary
Rádl, E. - zoznam diel
radosť
radosť (budhizmus)
radosť - názory na ňu
radosť - odkazy
radžas
Raffael
ragby
Rahner
Rahner, K.
Rahner, K. - odkazy
Rahner, K. - významové útvary
raj
raj - odkazy
Rajec, J.
Rajtár, I.
Rajtár, I. - odkazy
Rajtár, I. - významové útvary
raketa
raketa - odkazy
raketoplán
rakovina
Rakovský, M.
rákšasovia
Rakúšania
Rakúšania - odkazy
Rakúsko
Rakúsko - odkazy
rakúsko-pruská vojna
Rakúsko-Uhorsko
Rakúsko-Uhorsko - odkazy
RAM
Rámakrišna
Rámakrišna - odkazy
Rámakrišna - zoznam vplyvov
Rámakrišna - zoznam zdrojov
Rámánudža
Rámánudža - literatúra o ňom
Rámánudža - odkazy
ramapitek
rámec
Ramsey, F. P.
Ramus, P.
Rank, O.
Rank, O. - odkazy
Rapant, D.
Rapoport, A.
rasa
rasa biela
rasa čierna
rasa europidná
rasa ľudská
rasa ľudská - odkazy
rasa mongolidná
rasa negridná
rasa (Taine, H.)
rasa - druhy/príklady
rasa - názory na ňu
rasa - odkazy
rasa žltá
rasizmus
rast
rast duchovný (Scott Peck, M.)
rast organizmu
rast - druhy/príklady
rast - odkazy
Rastislav
rastlina
rastlina - druhy/príklady
rastlina - odkazy
rastlinstvo
rastlinstvo - odkazy
rastliny kultúrne
rastliny kultúrne - odkazy
rastliny liečivé
Ratzinger, J.
Ratzinger, J. - odkazy
Ratzinger, J. - významové útvary
Rawls, J.
Rawls, J. - odkazy
Rawls, J. - podrobnejšie
Rawls, J. - zoznam diel
ráz
Re
Rea
Read, H.
Read, H. - odkazy
Read, H. - významové útvary
reakcia
reakcia chemická
reakcia chemická - odkazy
reakcia jadrová
reakcia psychická
reakcia termonukleárna
reakcia - druhy/príklady
reakcia - odkazy
reaktológia
reaktor jadrový
realita
realita ekonomická
realita objektívna
realita psychická
realita transcedentná
realita transhorizontová
realita transhorizontová (budhizmus)
realita transhorizontová (kresťanstvo)
realita transhorizontová - názory na ňu
realita transhorizontová - odkazy
realita (Kant, I.)
realita (Letz, J.)
realita (Scheler, M.)
realita virtuálna
realita výchovná
realita - druhy/príklady
realita - názory na ňu
realita - odkazy
realizácia
realizmus
realizmus intuitívny
realizmus kritický
realizmus kritický - odkazy
realizmus kritický - predstavitelia
realizmus magický
realizmus naivný
realizmus socialistický
realizmus socialistický - odkazy
realizmus socialistický - predstavitelia
realizmus stredoveký
realizmus stredoveký krajný
realizmus stredoveký krajný - odkazy
realizmus stredoveký krajný - predstavitelia
realizmus stredoveký radikálny
realizmus stredoveký umiernený
realizmus stredoveký - odkazy
realizmus stredoveký - predstavitelia
realizmus (Auerbach, E.)
realizmus - druhy/príklady
realizmus - názory naň
realizmus - odkazy
reálny
Reble, A.
Reble, A. - odkazy
Reble, A. - zoznam diel
reč
reč (Bühler, K.)
reč (Herakleitos)
reč (lingvistika)
reč (McLuhan, M.)
reč (sofisti)
reč - druhy/príklady
reč - názory na ňu
reč - odkazy
recenzia
recepcia
recepcia diela
recepcia hudby
recepcia hudby - odkazy
recepcia umenia
recepcia umenia - odkazy
recept
receptor
receptor diela
reces
recesia
recipient
recipovať
reciprocita
recitácia
Reclus, J. J. E.
Reclus, J. J. E. - odkazy
Reclus, J. J. E. - zoznam diel
reconquista
redakcia
redukcia
redukcia eidetická
redukcionizmus
Reenpää, Y.
Reenpää, Y. - odkazy
Reenpää, Y. - zoznam diel
referencia
referencia - odkazy
reflex
reflex nepodmienený
reflex podmienený
reflex - druhy/príklady
reflex - odkazy
reflexia
reflexia filozofická
reflexia filozofie
reflexia filozofie kategoriologická
reflexia kategoriologická
reflexia pedagogická
reflexia transcendentálna
reflexia (Letz, J.)
reflexia - druhy/príklady
reflexia - názory na ňu
reflexia - odkazy
reflexia - rozdelenie
reforma
reforma v Cluny
reforma - druhy/príklady
reforma - odkazy
reformácia
reformácia (Rádl, E.)
reformácia - názory na ňu
reformácia - odkazy
reformácia - významové útvary
reformizmus
Reger, M.
Regino z Prümu
región
register
register citačný
register - odkazy
regres
regres nekonečný
regresia
regresia (psychológia)
regresia - názory na ňu
regresia - odkazy
regressus in infinitum
regula
regulácia
regulácia (biológia)
regulácia (kybernetika)
regulácia (technika)
regulácia - názory na ňu
regulácia - odkazy
regulatív
regulatívny
rehoľa
rehoľa - odkazy
rehoľa - zoznam
rehoľníčka
rehoľník
Reichenbach, H.
Reichenbach, H. - odkazy
Reichenbach, H. - zoznam diel
Reid, Th.
reifikácia
Reinhold, K. L.
reinkarnácia
reinkarnácia - odkazy
reintegrácia
reizmus
rekatolizácia
reklama
rekonštitúcia
rekreológia
rekreovanie
rekurencia
rekurentný
rekurzia
rekurzia (informatika)
rekurzia - názory na ňu
rekurzia - odkazy
relácia
relácia abstraktná
relácia dvojčlenná
relácia medzi entitami
relácia n-členná
relácia (teória relácií)
relácia - druhy/príklady
relácia - názory na ňu
relácia - odkazy
relacionalita
relacionalita intencionálna
relacionalita intencionálna - názory na ňu
relacionalita intencionálna - odkazy
relacionalita - druhy/príklady
relacionalita - odkazy
relativita
relativita (človek každodenný)
relativita - názory na ňu
relativita - odkazy
relativizmus
relativizmus etický
relativizmus historický
relativizmus kultúrny
relativizmus mravný
relativizmus vedecký
relativizmus - druhy/príklady
relativizmus - odkazy
relatívne
relatívny
relaxácia
relígia
religionistika
religionistika - odkazy
religionistika - významové útvary
religiosidad popular
religioso
religiozita
relikt
relikviár
relikvie
remeselník
remeselník - odkazy
remeslo
remeslo kováčske
remeslo umelecké
remeslo umelecké - odkazy
remeslo užité
remeslo - druhy/príklady
remeslo - odkazy
Remigius z Auxerre
reminiscencia
remitent
remonštrácia
Renan, E.
Renan, E. - odkazy
Renan, E. - významové útvary
renesancia
renesancia karolínska
renesancia - odkazy
renesancia - významové útvary
renesancia - zoznam literatúry
Renner, K.
Renouvier, Ch.
Renouvier, Ch. - odkazy
Renouvier, Ch. - zoznam diel
rentabilný
reológia
replika
replikácia DNA
reprezentácia
reprezentácia poznatkov
reprezentácia - druhy/príklady
reprezentácia - odkazy
repristinácia
repristinačný
reprodukcia
reprodukovať
republika
republika parlamentná
republika rímska
republika - druhy/príklady
republika - odkazy
res cogitans
res extensa
Rescher, N.
Rescher, N. - odkazy
Rescher, N. - významové útvary
resentiment
resentiment - odkazy
rešerš
resorpcia
rešpekt
respirácia
Reštaurácia (francúzska)
resumé
resumé - odkazy
retardácia mentálna
retentiveness (Locke, J.)
retikulárny
rétorika
rétorika (Aristoteles)
rétorika - druhy/príklady
rétorika - názory na ňu
rétorika - odkazy
retroaktivita
retro-
revelácia
revizionizmus
revolúcia
revolúcia buržoázna
revolúcia kultúrna
revolúcia neoencyklopedická
revolúcia neoencyklopedická - odkazy
revolúcia neolitická
revolúcia priemyselná
revolúcia socialistická
revolúcia sociálna
revolúcia sociálna - druhy/príklady
revolúcia sociálna - odkazy
revolúcia (Kopernik, M.)
revolúcia (marxizmus)
revolúcia vedecká
revolúcia vedecká globálna III (Černík, V.)-E
revolúcia vedecká (Stegmüller, W.)
revolúcia vedecká - názory na ňu
revolúcia vedecká - odkazy
revolúcia vedecká-E
revolúcia vedecko-technická
revolúcia - druhy/príklady
revolúcia - názory na ňu
revolúcia - odkazy
rez zlatý
Rezek, A.
rezervovanosť
réžia
réžia filmová
réžia - druhy/príklady
réžia - odkazy
rezidencia
rezignácia
režisér
režisér filmový
režisér filmový - odkazy
režisér - druhy/príklady
režisér - odkazy
rezistancia
rezolutika
rezonancia
rezonancia (fyzika)
rezonancia (psychológia)
rezonancia - názory na ňu
rezonancia - odkazy
riadenie
riadenie databáz
riadenie systému
riadenie - druhy/príklady
riadenie - odkazy
riadenie - prístupy k nemu
ribozómy
Ricardo, D.
Richards, I. A.
Rickert, H.
Rickert, H. - odkazy
Rickert, H. - významové útvary
Ricoeur, P.
Ricoeur, P. - odkazy
Ricoeur, P. - významové útvary
Ricoeur, P. - zoznam diel
Riečan, B.
Rieger, F. L.
Riegl, A.
Riehl, A.
rieka
rieka - odkazy
rieka - zoznam
riešenie
riešenie problému
riešenie problému (intelektika)
riešenie problému - názory naň
riešenie problému - odkazy
riešenie rovnice
riešenie úlohy
riešenie úlohy heuristické
riešenie - druhy/príklady
riešenie - odkazy
rift
rift - odkazy
Riga
Rigler, F. P.
Rilke, R. M.
Rilke, R. M. - odkazy
Rilke, R. M. - zoznam diel
Rím
Rím staroveký - reálie
Rím - odkazy
Rimania
Rimania - odkazy
Rimania - významové útvary
Rímska ríša
Rímska ríša - odkazy
rímskokatolícky
Rímsky klub
Rímsky klub - odkazy
Rímsky klub - prezidenti
Rímsky klub - správy
rinológia
rinzai zen
Ripelin, H.
ris
ríša
ríša rastlinná
ríša Ujgurov
ríša - odkazy
ríša živočíšna
ríša živočíšna - odkazy
riskantný
Riška, A.
Riška, A. - odkazy
Riška, A. - významové útvary
Ritter, J.
rituál
ritualéma
ritualizmus
rítus
rítus - druhy/príklady
rítus - odkazy
riziko
riziko (psychológia)
riziko - názory naň
riziko - odkazy
RNA
RNA - odkazy
RNDr.
RNK
robenie
Robert de Sorbonne
Robert z Chesteru
Robinet, J. B. R.
robiť
Robles, O.
robotník
robotník námezdný
rod
rod slovesný
rod (biológia)
rod - názory naň
rod - odkazy
rodič
rodič - odkazy
rodičia Diovi
rodina
rodina patrilokálna
rodina - druhy/príklady
rodina - odkazy
Rogers, C. R.
Rogers, C. R. - odkazy
Rogers, C. R. - významové útvary
Rogerus Bacon
Rohracher, H.
rok
rok platónsky
rok siderický
rok tropický
rokoko
rokoko - odkazy
rola
rola sociálna
rola spoločenská
rola (sociológia)
rola - druhy/príklady
rola - názory na ňu
rola - odkazy
roľníctvo
roľníctvo - odkazy
roľník
Romains, J.
román
román pikareskný
román - druhy/príklady
román - odkazy
román 18. stor.
román 18. stor. - odkazy
Románi
romanistika
romanistika - odkazy
romanticizmus
romantika
romantika - odkazy
romantizmus
romantizmus a architektúra
romantizmus filozofický
romantizmus filozofický - odkazy
romantizmus hudobný
romantizmus hudobný - odkazy
romantizmus nemecký
romantizmus nemecký - odkazy
romantizmus nemecký - významové útvary
romantizmus - druhy/príklady
romantizmus - odkazy
romantizmus - predstavitelia
romantizmus - významové útvary
Rombach, H.
rómčina
romistika
Rómovia
Rómovia - odkazy
Rómska občianska iniciatíva
Romuald
Romuald - odkazy
Romuald - zoznam vplyvov
ropa
Rorty, R.
Rorty, R. - odkazy
Rorty, R. - významové útvary
Roscellinus, J.
Roscellinus, J. - odkazy
Roscellinus, J. - zoznam vplyvov
Rosenbaum, K.
Rosenbaum, K. - odkazy
rosenkruciáni
Rostow, W. W.
rotácia
rotácia - odkazy
rotácia Zeme
Rotenstreich, N.
Rothacker, E.
Rothschild, M. A.
Roth, H.
Roth, H. - odkazy
Roth, H. - zoznam diel
Rotterdamský, E.
rotulus
Rousseau, J.-J.
Rousseau, J.-J. a Kant. I.
Rousseau, J.-J. (Kant, I.)
Rousseau, J.-J. - názory naňho
Rousseau, J.-J. - odkazy
Rousseau, J.-J. - významové útvary
Rousseau, J.-J. - zoznam diel
Rousseau, J.-J. - zoznam vplyvov
routre
rovina
rovina jazyka
rovina jazyka tvarová
rovina jazyka - odkazy
rovina - druhy/príklady
rovina - odkazy
rovnaké
rovnaké - odkazy
rovnaké - zoznam literatúry
rovnakosť
rovnica
rovnica - druhy/príklady
rovnica - odkazy
rovnice matematickej fyziky
rovník
rovník svetový
rovník - druhy/príklady
rovník - odkazy
rovnobežka
rovnomennosť
rovnosť
rovnosť správna
rovnosť (matematika)
rovnosť - názory na ňu
rovnosť - odkazy
rovnováha
rovnováha priebežná
rovnováha - odkazy
Royce, J.
rozbor skladby hudobnej
rozdelenie
rozdeľovanie
rozdeľovanie - odkazy
rozdiel
rozdiel druhový
rozdiel (James, W.)-EI
rozdiel - druhy/príklady
rozdiel - názory naň
rozdiel - odkazy
rozdielnosť
rozdielny
rozhľad
rozhlas
rozhlas (McLuhan, M.)
rozhlas - názory naň
rozhlas - odkaz
rozhodnosť
rozhodnuteľnosť
rozhodnutie
rozhodovanie
rozhodovanie - odkazy
rozhovor
rozhovor - odkazy
rozhranie
rozhranie používateľské
rozhranie používateľské - odkazy
rozhranie - druhy/príklady
rozhranie - odkazy
Rozinajová, H.
Rozinajová, H. - odkazy
Rozinajová, H.- zoznam diel
rozjímanie
rozkaz
rozklad
rozklad množiny
rozklad množiny A
rozklad systému
rozklad - odkazy
rozkladať
rozkoš
rozličnosť
rozlíšené
rozlíšenie
rozlíšenie tvarové
rozlíšenie tvarové (Piaget, J.)
rozlíšenie - odkazy
rozlišovanie
rozlišovanie - odkazy
rozmanitosť
rozmer
rozmer - odkazy
rozmnožovanie
rozmnožovanie - druhy/príklady
rozmnožovanie - odkazy
rozmýšľanie
rôznosť
rôznosť (Plotinos)
rôznosť - názory na ňu
rôznosť - odkazy
rozopra
rozpamätávanie sa (Platon)
rozpínanie
rozpínanie vesmíru
rozpínanie - odkazy
rozpočet štátny
rozpor
rozpor - odkazy
rozporný
rozprava
rozprávanie
rozprávanie (Genette, G.)
rozprávka
rozprávka - odkazy
rozpriestranenosť
rozpriestranenosť (Descartes, R.)
rozpriestranenosť - názory na ňu
rozpriestranenosť - odkazy
rozpúšťadlo
rozpúšťanie
rozpustnosť
rozsah
rozsah pojmu
rozsah pojmu - odkazy
rozsudok
roztoče
roztok
roztržitosť
rozum
rozum čistý
rozum čistý (Kant, I.)
rozum čistý - názory naň
rozum čistý - odkazy
rozum inštrumentálny
rozum praktický
rozum praktický čistý (Kant, I.)
rozum svetový (Plotinos)
rozum synkritický
rozum teoretický (Kabt, I.)
rozum (Bachelard, G.)-EI
rozum (Cassirer, E.)-EI
rozum (Demokritos)
rozum (Descartes, R.)
rozum (folklór slovenský)
rozum (Gonseth, F.)-EI
rozum (Kant, I.)
rozum (Kant, I.) (Gilbertová, K. E./Kuhn, H.)-E
rozum (Kant, I.) - odkazy
rozum (Natorp, P.)-EI
rozum (neoracionalizmus)-EI
rozum (novokantovstvo)-EI
rozum (Piaget, J.)-EI
rozum (Plotinos)
rozum (stoicizmus)
rozum (transcendentalizmus)-EI
rozum - druhy/príklady
rozum - názory naň
rozum - odkazy
rozum zdravý
rozum zdravý - odkazy
rozumenie
rozumenie bytiu
rozumenie - odkazy
Rubinštejn, S. L.
Rubinštejn, S. L. - odkazy
Rubinštejn, S. L. - významové útvary
Rubinštejn, S. L. - zoznam diel
Rüdiger, A.
Rúfus, M.
Rúfus, M. - odkazy
Rúfus, M. - významové útvary
ruka
ruka - odkazy
rukopis
rukopis (paleografia/kodikológia)
rukopis (veda o výtvarnom umení)
rukopis - názory naň
rukopis - odkazy
Rúmí
Rumuni
Rumunsko
Rumunsko - odkazy
Runes, D. D.
Rushdie, S.
Rushdie, S. - odkazy
Rushdie, S. - zoznam diel
Rusi
Rusi - odkazy
Rusíni
rusistika
Ruská revolúcia 1917
Ruská rovina
Ruskin, J.
Rusko
Rusko - odkazy
rusofilstvo
Russell, B.
Russell, B. - odkazy
Russell, B. - významové útvary
Russell, Ch. T.
ruština
ruština - odkazy
Ruyer, R.
ruža
ruženín
Rybár
rybárstvo
Rybár, J., 387
Rybár, J., 387 - odkazy
Rybár, J., 387 - zoznam diel
Rybár, J., 389
Rybár, J., 389 - odkazy
Rybár, J., 389 - zoznam diel
rybník
ryby
rýchlosť
Ryle, G.
Ryle, G. - odkazy
Ryle, G. - významové útvary
Ryle, G. - zoznam diel
Rýn
rytmus
rytmus - odkazy
r. k.
(re)konštitúcia