FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Realita - druhy/príklady

realita - druhy/príklady

realita ekonomická

realita objektívna

realita psychická

realita transcedentná

realita virtuálna
realita výchovná