FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reflex podmienený

reflex podmienený

- reakcia, ktorú organizmus získava počas života a ktorou odpovedá na podráždenie receptorov. U človeka a vyšších živočíchov sa podmienenéé reflexy vypracúvajú tvorením dočasných spojov v mozgovej kôre a slúžia ako mechanizmy pri prispôsobovaní sa zložitým premenlivým podmienkam vonkajšieho prostredia. Podmienený reflex sa nekončí činnosťou, ale vnímaním a hodnotením jej výsledku (cf spätná väzba) ( L53;380).