FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Realizmus stredoveký

realizmus stredoveký

- smer v stredovekej scholastike, podľa ktorého všeobecné pojmy ( univerzálie) reálne existujú. Stredoveký realizmus nadväzoval na Platonovu koncepciu vzťahu pojmov a sveta, všeobecného a jednotlivého. Najvýznamnejší predstavitelia: Anselm z Canterbury, Viliam zo Champeaux, Tomáš Akvinský.

-----------------------
realizmus stredoveký>