FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Riadenie systému

riadenie systému

- dôležitá charakteristika správania systému, cieľavedomé pôsobenie riadiaceho podsystému na iné podsystémy prostredníctvom interakcie realizovanej vzájomným pôsobením tokov informácií ( L433;61).