FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Recepcia diela

recepcia diela

- prijatie, prijímanie diela receptorom diela. O recepcii diela možno hovoriť len vtedy, keď umelecké dielo dosahuje v inom vedomí svoju celsitvú významovú integritu.