FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozum

rozum

- ľudská shcopnosť myslieť, rozmýšľať, uvažovať, usudzovať; schopnosť alebo súbor schopoností tvoriť alebo pretvárať rôzne (najmä kognitívne a regulatívne) významové útvary a manipulovať či operovať nimi. Keďže sa rozum tematizoval a tematizuje pri intervencii najrozmanitejšich a často vzájomne sa nekontrolovateľne prestupujúcich pojmov a predstáv, i jeho obraz v každodennom vedomí, vedách, filozofii, náboženstvách sa značne odlišuje a jeho obrysy bývajú značne neostré. S pojmom rozumu úzko súvisí (napr. ako synonymum, podpojem atď.) pojem umu.

--------
rozum>