FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reálny

reálny

- skutočne existujúci; skutočný, vecný, zodpovedajúci skutočnosti. Opak: ireálny, ideálny.