FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Realita ekonomická

realita ekonomická

- stránka ľudskej civilizácie, ktorý tvorí predovšetkým ekonomika.