FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rovnobeľka

rovnobeľka

- priamka majúca s inou priamkou stálu vzájomnú vzdialenos».