FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozklad množiny a

rozklad množiny A

- neprázdny systém P podmnožín množiny A, o ktorom platí: Každý prvok xîA patrí práve do jednej množiny z P. Prvky rozkladu P sa nazývajú triedy rozkladu P. Ľubovoľný prvok triedy sa nazýva reprezentant tejto triedy ( L715;619).