FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Revolúcia socialistická

revolúcia socialistická

- sociálna revolúcia, ktorá podľa marxizmu znamená prechod od kapitalizmu k socializmu. Základy teórie socialistickej revolúcie položili K. Marx a F. Engels.