FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reformizmus

reformizmus

- politický smer v robotníckom hnutí, ktorý odmieta nevyhnutnosť triedneho boja, socialistickej revolucie, hlása spoluprácu tried a tvrdí, že pomocou reforiem možno zmeniť kapitalizmus na spoločnosť všeobecného blahobytu. Vznikol v poslednej štvrtine 19. stor. Reformizmus bol úzko spätý s revizionizmom.