FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozum praktický

rozum praktický

- µudská schopnos» myslie» zameriavajúca sa na transcendentnú aktivitu človeka.