FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Radikalizmus

radikalizmus (lat.)

- smer, ktorý sa snaží uskutočniť rázne, radikálne (ku koreňom idúce) zmeny; napr. politický radikalizmus, hospodársky radikalizmus, ideový/myšlienkový radikalizmus.