FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rastlina

rastlina

- živý organizmus, ktorý vyživuje i buduje svoje telo spravidla z neústrojných (anorganických) látok (pôda, voda, vzduch). Na najnižšom vývojovom stupni sa ťažko rozlišuje medzi rastlinou a živočíchom, pretože majú viaceré spoločné vlastnosti, čo svedčí o ich spoločnom pôvode ( L206;508). Skúmaním rastlín sa zaoberá napr. botanika.

-----------
rastlina>