FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reológia

reológia

- odvetvie fyziky, ktoré sa zaoberá deformáciou a tokovými vlastnosťami tuhých i kvapalných materiálov ( L1280;15).