FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Riegl, a.

Riegl, Alois (1858 - 1905)

- rakúsky historik umenia, profesor viedenskej univerzity, spoluzakladateľ viedenskej školy dejín umenia. Vystúpil proti pozitivistickej metóde. Venoval sa štúdiu neskororímskeho umenia, holandskej maľbe 17. storočia a predovšetkým metodike pamiatkovej starostlivosti.