FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reakcia jadrová

reakcia jadrová

- vzájomné pôsobenie jadier atómov a elementárnych častíc za vzniku nových jadier a častíc.