FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rukopis

rukopis

- 1. písmo písané rukou; charakteristické črty písma určitej osoby 2. spôsob maliarskej techniky 3. dielo pripravené do tlače 4. stará, rukou písaná pamiatka, najmä z obdobia pred vynájdením tlače ( L209;891).

K významnej expanzii pojmu rukopisu došlo v kruhu časopisu Tel Quel, kde sa týmto pojmom nahradil tradičný pojem diela: pre rukopis je podľa predstaviteľov tohto kruhu dôležitý moment spätosti formy s históriou a moment dynamický (text je rukopis v činnosti). Namiesto pojmu tvorby sa zavádzajú pojmy písania a čítania, vyrábania (produkovania) ( L151;263).

Ad 4.: Z doby pred vynálezom kníhtlače sa dochovalo v oblasti európskej kultúry niekoľko sto tisíc rukopisov (z pôvodného počtu niekoľkých miliónov). Každý z tychto rukopisov je unikátom, i keď niektoré obsahujú zhodné texty, pretože aj v tomto prípade sa od seba odlišujú formou a tým, čím sa na nich prejavila doba, rôzne predlohy a prostredie ich vzniku. Hodnota každého znich sa dá preto ťažko finančne vyjadriť (rukopisy sa na aukciách vydražujú za astronomické čiastky). Špičkové výtvory tejto knižnej kultúry považuje každý národ za svoje kulturne dedičstvo, hoci casto vznikali inde a boli získané len ako vojnová korisť alebo inými cestami. Tým viac sa potom cenia výtvory domácej kultúry, či už svojou hodnotou umeleckou alebo obsahovou ( L1086;8).

----------
rukopis>