FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rádiotechnika

rádiotechnika

- súbor technických postupov zabezpečujúcich bezdrôtový prenos znakov, tónov a obrazov. Fyzikálne základy rádiotechniky a s ňou súvisiacich technických odborov skúma rádiofyzika.