FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rabbi

rabbi (z hebr. slova rab - pán)

- rabín; slovo znamená: pane, majstre.

V Biblii sa vyskytuje ako úctivé oslovenie zákonníkov, znalcov a vykladačov svätých spisov ("písmoznalcov"). Takto často oslovovali aj Ježiša ( Mt 23,7; Mk 11,21; J 1,39). Ešte slávnostnejšia podoba tohto oslovenia je 'rabbúni', ktorú tiež nachádzame v súvislosti s Ježišom (Mk 10,51; J 20,16).

Výraz 'pane', 'majstre' postupne stráca svoj osobný charakter a z oslovenia sa stáva titul, resp. hodnosť, ktorá sa vo význame učiteľ, majster objavuje v Mišne ( L50;167).