FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Ribozómy

ribozómy

- bunkové organely uložené voľne v cytoplazme alebo viazané na endoplazmatické retikulum. Obsahujú RNA a bielkoviny. Prebieha v nich syntéza bielkovín ( L715;609).