FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reflexia kategoriologická

reflexia kategoriologická

- odhaµovanie a výskum kategórií intervenujúcich v prístupoch človeka k svetu a k sebe samému.