FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rádhakrišnan, s.

Rádhakrišnan, Sarvapalli, sir (1888 - 1975)

- najvýznamnejší novoveký indický filozof spájajúci prvky západnej filozofie s novovedantizmom.