FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rovnica

rovnica

- úloha nájsť všetky prvky z danej množiny, pre ktoré platí daná rovnosť, ak ich dosadíme za neznámu. Každý taký prvok i proces jeho hľadania je riešenie rovnice ( L542;215).

Rovnica je matematický výrok, ktorý indukuje rovnosť tým, že medzi dva výrazy umiestni znak =. Napr. A = B + 1 je rovnica, pretože stanovuje, že výraz A sa rovná výrazu B + 1. Rovnice sa používajú na určovanie hodnôt symbolov alebo premenných v jazykoch vyššej úrovne - napr. i = 1 ( L601; 141). Rovnica je výroková funkcia ( L181;27).

Rovnica je významný prostriedok vyjadrovania funkcie ( L1375;163).

----------
rovnica>