FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Republika

republika (z lat. res publica = vec verejná, obecná)

- forma štátu, v ktorej je v protiklade k monarchii hlava štátu alebo orgán, ktorý vykonáva jej funkcie, volený na určité obdobie ( L42;998).

------------
republika>