FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozpor - odkazy

rozpor - odkazy

antinómia

contradictio
contradictio in adiecto

protirečenie

spor