FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rytmus

rytmus (gr. rhytmos - tok, prúd)

- zákonité periodické opakovanie tých istých javov v ich časovej alebo priestorovej následnosti; vyskytuje sa vo všetkých biologických prirodných javoch aj ako výrazový prostriedok v umení ( L534;373).

---------
rytmus>