FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rétorika (aristoteles)

rétorika ( Aristoteles)

- chce presvedčovať bez toho, aby si robila starosti o pravdivosť či len zdanlivosť toho, o čom sa hovorí ( L574;60).