FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia - smery, školy, učenia


filozofia - smery, školy, učenia

Poznáme tieto filozofické smery, školy, učenia:

anarchizmus
anarchizmus metodologický
antropológia filozofická
atomizmus
austromarxizmus
averroizmus

bohohľadačstvo
bohotvorcovstvo

eleati
emergentizmus evolučný
emotivizmus
empiriokriticizmus
epikureizmus
existencializmus

fenomenológia
filozofia analytická
filozofia budhistická
filozofia islamská
filozofia kresťanská
filozofia Patočkova, J.
filozofia židovská
filozofia života

hedonizmus
hermeneutika filozofická
hylozoizmus

intelektualizmus
iracionalizmus

konfucianizmus
kynizmus

marxizmus
marxizmus-anarchizmus
marxizmus-leninizmus
materializmus
materializmus francúzsky 18. st.
materializmus vedecký
monizmus

národníctvo
neoexistencializmus
neofreudizmus
neomarximus
neopozitivizmus
neorealizmus
neoštrukturalizmus
neotomizmus
nominalizmus stredoveký
novohegelovstvo
novokantovstvo
novoplatonizmus

orfizmus

pluralizmus
postpozitivizmus
postštrukturalizmus
pragmatizmus

racionalizmus kritický
realizmus kritický
realizmus stredoveký
realizmus stredoveký krajný

senzualizmus
singularizmus
sofisti

škola cambridgeská platonizmu
škola eleatská
škola erlangenská
škola frankfurtská
škola kynická
škola kyrénska
škola marburská novokantovstva
škola milétska
štrukturalizmus
štrukturalizmus filozofický

teória dvojakej pravdy
tomizmus

učenie Abélarda, P.
učenie Aristippa z Kyrény
učenie Empedokla
učenie Herakleita z Efezu
učenie Lao-c'a
učenie Leukippa
učenie Malebrancha, N.
učenie Melissa zo Samu
učenie o dvojakej pravde
učenie Parmenida z Eley
učenie Platonovo
učenie pytagorejcov
učenie Rgvédu
učenie školy eleatskej
učenie školy milétskej
učenie Xenofana z Kolofónu
učenie Zenóna z Eley
učenie zoroastrizmu

voluntarizmus