FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Učenie školy milétskej


učenie školy milétskej

- nadväzuje na staré náboženské tradície, a to grécke i orientálne, pričom ich pretvára v kvalitativne odlišný obraz sveta: vznik sveta, jeho usporiadanie a celé kozmické dianie je prirodzené, bez zasahovania božských síl. Všetky časti vesmíru sú rôzne formy jedinej, a to živej pralátky. Pralátka ( voda [Táles] , vzduch [Anaximenes], apeiron [Anaximandros]) je počiatkom (arché), z ktorého sa usporiadaný svet vyvinul (cf. L157;383).