FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Austromarxizmus


austromarxizmus

- je škola rakúskeho marxizmu, ktorá sa rozvíjala začiatkom 20. storočia. Kryštalizačným bodom hnutia bol spolok "Zukunft" (Budúcnosť) založený v roku 1903, edícia "Marx-Studien", ktoré vychádzali od roku 1904 a v ktorých boli uverejnené prvé významné diela austromarxistov, a časopis "Der Kampf", ktorý bol desaťročia teoretickým orgánom rakúskej sociálnej demokracie. Najvýznamnejšími predstaviteľmi austromarxizmu boli: M. Adler, O. Bauer, R. Hilferding, K. Renner a Fr. Adler. Príslušnosť K. Kautského k tejto skupine j sporná. Špecifikum austromarxizmu ako pravého krídla v rámci marxistickej sociálnej demokracie je určené tým, že austromarxisti preberali od novokantovstva kriticko-transcendentálnu metódu a jedni viac, druhí menej opúšťali Hegelovu dialektickú metódu ako základ marxistickej dialektiky. Aplikácia kantovskej metódy viedla k tomu, že austromarxisti interpretovali marxizmus prevažne ako sociológiu, t. j. ako prísnu vedu o spoločnosti. Austromarxizmus tendoval k liberálnej koncepcii socializmu. Po vzniku Sovietskeho zväzu sa austromarxizmus začal štiepiť rôznymi smermi a po víťazstve fašizmu v Rakúsku došlo k tragickému koncu austromarxizmu ( L374;684- 685).