FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Smer


smer

- 1. myslená línia, po ktorej sa deje nejaký pohyb, určená vzhľadom na svetové strany alebo na polohu. Smer je strana, na ktorú sa otáčame, ku ktorej smerujeme, orientácia pohybu v priestore. 2. ráz, povaha, charakter, spôsob, zameranie 3. súhrn názorov, zásad a pravidiel, ktoré sa uplatňujú v istej dobe vo vede, v umení, v politike, v hospodárstve: literárny smer, umelecký smer, filozofický smer ( L210;126).

Smer spolu s veľkosťou určujú vektor.

-------
smer>