FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Realizmus kritický


realizmus kritický

- smer súčasnej filozofie, ktorý vznikol ako reakcia na neorealizmus, proti ktorého téze o imanentnosti objektu vo vedomí staval svoje učenie o štruktúre poznávacieho aktu (subjekt, objekt, danosť alebo podstata ako obsah vedomia).

V USA boli v 20.-30. rokoch 20. stor. jeho predstaviteľmi najmä: D. Drake, A. O. Lovjoy, J. B. Pratt, A. K. Rogers, Santayana, R. W. Sellars a ď.

---------------------
realizmus kritický>