FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Postpozitivizmus


postpozitivizmus

- súhrnné označenie radu filozofických koncepcií, ktoré sa utvorili v priebehu 50.- 70. rokov 20. stor. v procese kritiky a revízie neopozitivizmu. Do postpozitivizmu sa zvyknú zaraďovať najmä tieto filozofické smery, školy, učenia: kritický racionalizmus, neopragmatizmus, vedecký materializmus, historická škola filozofie vedy. Postpozitivisti skúmajú predovšetkým problematiku základov racionality (vrátane racionality vedeckého poznania), pokiaľ ide o vedu, zaujímajú sa najmä o genetickú a dynamickú dominantu vývinu vedy a jeho nevyhnutné externé sub- a superštrukturálne súvislosti.

-------------------
postpozitivizmus>