FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bohotvorcovstvo


bohotvorcovstvo

- nábožensko-filozofický smer v Rusku, ktorý vnzikol po porážke revolúcie 1905-1907 (Lunačarskij, V. Bzarov, Juškevič, Gorkij a i.) a ktorého cieľom bolo spojenie socializmu s náboženstvom a vytvorenie náboženského ateizmu (náboženstva bez boha): socialista je - podľa Lunačarského - väčšmi náboženský ako staronábožný človek, pretože predmety uctievania sú u socialistu reálne - ľudský kolektív a kozmos. Marxizmus je nábožensko-filozofický systém, ktorý ľuďom ukazuje cestu k novému životu.

Idey bohotvorcovstva sa široko propagovali najmä v škole organizovanej Bogdanovom a i. na ostrove Capri. Prívrženci bohotvorcovstva odmietali bohohľadačstvo.