FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Učenie rgvédu


učenie Rgvédu

- obsahuje jednu z najstarších predstáv o praskutočnosti. Praskutočnosťou bolo Żto jedno (tad ékam), ktoré nebolo ani bytím ani nebytím, ale imanentným, ničím neurčeným samopohybom, nazývaným Tad, ako čosi absolútne, nadčasové a nadpriestorové, zahrňujúce všeskutočno a zároveň jestvujúce mimo všeskutočna. Keďže toto jedno je v podstate každého javu, ale samo je nadjavové, nie je možné vysloviť o ňom akýkoľvek úsudok. Jeho jedinou vlastnosťou a zároveň prejavom jeho jestvovania je stotožňujúci sa s ním život. Jedno je nadjavové, nadčasové a mimopristorové a zahrňuje v sebe hmotu, prejavujúcu sa v temnotách a v pravode. Pravoda večne sprevádza jedno a zároveň vypĺňa bezpriestorový priestor praskutočnosti. V jedne teda večne spočívajú tri súčasti materiálneho sveta: pravoda, nelokalizovaný priestor a temnoty. Všetky tri koexistujú s jednom.

Násadíja (kozmologický hymnus z mladších častí Rgvédu)
~~~~~~~~
ŻNebytie (asat) nebolo vtedy, ani bytie (sat) nebolo.
Nebolo ani priestoru a neba vo výšinách -
Čo sa to dralo k životu? Kde? Pod ochranou koho?
Kde boli vody morské, priepasti hlboké?
Smrť nebola vtedy, ani nesmrteľnosť.
Nebolo rozdielu medzi dňom a nocou,
len to Jedno bez dychu oddychovalo, samo od seba,
a ič iné nikde okrem neho nebolo.
Temnota bola od počiatku temnotou prikrytá,
to všetko bolo morskou priepasťou beztvarou,
prázdnotou bol prameň bytia obklopený,
z nej Jedno vzniklo silou žiary.
Z toho sa zas túžba najskôr vzniesla
a stala sa najprvším zárodkom ducha.
Súvislosť bytia s nebytím odhalili mudrci,
silní rozumom, čo hľadali vo svojom srdci.
Pretiahli naprieč svoju mieru,
čo bolo tam vo výšinách a čo bolo dolu?
Bolo to, čo dalo zárodky, boli zoskupenia síl,
dolu prirodzené schopnosti, hore snaženie.
Ale kto to všetko vie, kto by mohol vysvetliť,
odkiaľ sa to všetko vzalo, odkiaľ to nové dielo?
Bohovia sú stvorení spolu so stvorením sveta,
a tak kto môže vedieť, odkiaľ sa to všetko vzalo?
A odkiaľ celá tá rôznorodosť vznikla v diele?
Ten, kto ho stvoril možno, alebo možno nestvoril,
ten, kto je veľkým vládcom v najvyšších nebesiach,
ten určite vie všetko, alebo azda tiež nevie?
( L23;32-33)