FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Empiriokriticizmus


empiriokriticizmus

- filozofické učenie R. Avenaria. Veľmi príbuzné názory zastával aj E. Mach. Obaja filozofi "nastolili požiadavku, aby sa veda obmedzila na čo možno najexaktnejší a najekonomickejší opis bezprostredne daného. Dané sú však iba také kvalitativne elementy, ako farby, tóny, vône atď., ktoré sa nazývajú pocity. To, čo označujeme ako telesá, sú iba relativne konštantné komplexy takýchto elementov; aj naše telo je takýto komplex a dokonca aj samo vlastné ((362-363)) ja nie je nič iné ako zhluk pocitových, predstavových, spomienkových, citových elementov viazaných na určité telo.

Úlohou vedy je čo najjednoduchší opis závislostí týchto elementov a komplexov elementov medzi sebou. Fyzika opisuje závislosti medzi tými elementami, ktoré patria ku komplexom zvaným 'telesá', zatiaľ čo psychológia opisuje závislosti medzi takými elementami, ktoré prináležia ku komplexu 'ja'. Keď úlohu reálnych vied zredukujeme na funkciu takéhoto opisu, zmiznú také otázky ako otázka reality vonkajšieho sveta alebo existencie vecí mimo vedomia. Neexistuje nič okrem daných elementov a závislostí medzi nimi." ( L112;362-263)

---------------------
empiriokriticizmus>