FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Postštrukturalizmus


postštrukturalizmus = neoštrukturalizmus = dekonštruktivizmus
nem. Poststrukturalismus, Neostrukturalismus, Dekonstruktivismus

- smer súčasnej filozofie, ktorý sa koncom šesťdesiatych rokov vo Francúzsku odštiepil od štrukturalizmu a radikalizoval ho. Postštrukturaslizmus radikalizuje štrukturalizmom postulovanú prioritu jazykového systému pred Ja do podoby filozofie bez subjektu alebo filozofie decentralizovaného subjektu. Postštrukturalizmus sa dištancuje od systematického, celostného pojmu štruktúry staršieho štrukturalizmu a od princípu binárnej opozície a ako základnú štruktúra predpokladá nekonečnú substituciu signifikantov a princíp plurality. Pomocou hermeneutického postupu dekonštrukcie má byť demaskovaný logocentrizmus západnej filozofie a partikulárne, neidentické má zaujať pozíciu ireducibilnej danosti ( L154;579).

----------------------
postštrukturalizmus>