FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Atomizmus


atomizmus

- učenie, podľa ktorého všetko dianie povstáva z hry atómov, z ich spájania sa a oddeľovania, usporiadavania sa, presunov, priťahovania sa, vzájomného odrážania sa (cf. L262;70).atomizmus>