FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neofreudizmus


neofreudizmus = neopsychoanalýza

- smer súčasnej filozofie a psychológie, ktorý sa rozšíril najmä v USA od konca 30-tych rokov 20. storočia na báze zjednotenie psychoanalýzy a amerických sociologických a etnologických teórií (najmä kultúrnej antropológie). Základnou myšlienkou neofreudizmu je princíp sociálneho determinizmu ( Fromm, E.) alebo princíp kultúrneho determinizmu (A. Kardiner), ktorý na rozdiel od Freudovho biologizmu vychádza z osobnosti; ťažisko pozornosti sa z vnútropsychických procesov prenáša interpersonálne vzťahy.