FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Emotivizmus


emotivizmus [<angl. emotive = vyvolávajúci emócie]

- etická teória vytvorená na základe logického pozitivizmu; podľa emotivizmu nie sú morálne výroky a termíny ani pravdivé, ani nepravdivé, nemajú kognitivny obsah, takže ich nemožno ani skúsenostne overovať. Význam morálnych výrokov a termínov tvoria mravné emócie. Emotivizmus sa rozšíril vo Veľkej Británii, Rakúsku a USA v 20.- 40. rokoch dvadsiateho storočia. Hlavnými predstaviteľmi sú: Ayer, Russell, Carnap, Reichenbach.