FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola kynická


škola kynická = kynizmus = kynici
Kód: 578

- starogrécka filozofická škola (jedna zo sokratovských škôl), ktorú založil Antisténes a ktorej najznámejším predstaviteľom bol Diogenes zo Sinope. Za základ šťastia a cnosti pokladala opovrhovanie spoločenskými normami, odmietnutie bohatstva, slávy, všetkých zmsylových pôžitkov, dosiahnutie nezávislosti a vnútornej slobody.

Hlavnými zásadami kynikov boli:

- čím múdrejší je človek, tým menej má potrieb;
- treba pohřdať márnosťami, ktoré si ľudia obyčajne vážia;
- človek je slobodný vtedy, keď nič nepotrebuje;
- múdry človek stačí sám sebe, patrí mu všetko a je vo svojej chudobe najbohatší;
- nemáme uznávať iné zákony ako zákony prírody, ktorých jediný predpis je cnosť;
- nemáme sa vyhýbať práci a námahe; naopak - máme ich vyhľadávať.

----------------
škola kynická>