FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Učenie leukippa


učenie Leukippa

- nadviazalo na učenie pytagorejcov a učenie milétskej školy a stavalo sa proti učeniu eleatskej školy. Byite je síce jedno a nezničiteľné, ale úplnú skutočnosť má v nepretržitosti stávania sa. Bytie je celok skutočnosti v procese ustavičnej zmeny, deliteľný donekonečna a v každej svojej čiastke podrobený absolútnemu zákonu premenlivosti. Takto sa jednota rozbíja na mnohosť a mnohosť má svoj pôvod v jednote bytia a nebytia. Platí Herakleitova zásada vznikania a zanikania, ktorá je podmienkou ďalšieho vznikania.