FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Anarchizmus epistemologický


anarchizmus epistemologický = anarchizmus metodologický = anarchizmus gnozeologický

- koncepcia, ktorú v 70.-80. rokoch 20. stor. sformuloval P. Feyerabend podľa ktorej je vo vedeckom poznaní nevyhnutný pluralizmus teórií, hypotéz iných významových útvarov, je potrebné nastoľovať alternatívne, aj nepotvrdené a nepreverené zákony a hypotézy. Zdrojom alternatívnych ideí môže byť aj zariekavanie, šamanstvo, mystika, východné kulty, zdravý rozum atď. Nie privilegovaných noriem, vždy sa nájdu fakty a okolnosti, v ktorých sa môžu hodiť, zísť normy, štandardy a koncepcie odmietané v iných podmienkach. Heslom metodologického anarchizmu preto je, že "všetko sa hodí" ( anything goes).anarchizmus epistemologický>